உப்புமா வகைகள்

Display #
Title Author Hits
வெங்காய அவல் உப்புமா / ONION BEATEN RICE UPMA admin3 126
ராகி ரவை உப்புமா / RAGI UPMA / RAVA UPMA / FINGER MILLET UPMA admin3 122
சேமியா காய்கறி உப்புமா / VERMICELLI VEGETABLE UPMA admin3 128
சேமியா உப்புமா / VERMICELLI UPMA admin3 231
சோள உப்புமா / SORGHUM UPMA admin3 283
அவல் உப்புமா / BEATEN RICE UPMA / FLATTENED RICE UPMA admin3 224
இட்லி உப்புமா / IDLI UPMA admin3 234
தக்காளி உப்புமா / TOMATO UPMA admin3 256
பிரட் உப்புமா / BREAD UPMA admin3 378
ஓட்ஸ் முட்டை உப்புமா / OATS EGG UPMA admin3 225
ராகி சேமியா உப்புமா / FINGER MILLET VERMICELLI UPMA admin3 892
மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள் & ஓட்ஸ் உப்புமா / MIXED VEGETABLE OATS UPMA admin3 553
ரவா உப்புமா / RAVA UPMA admin3 798
ஓட்ஸ் வெஜிடபிள் உப்புமா / OATS VEGETABLE UPMA admin3 650
மரவள்ளிக் கிழங்கு உப்புமா / CASSAVA TUBER UPMA admin2 743
ரவா வித் கோதுமை உப்புமா / RAVA WITH WHEAT UPMA admin2 687
ரவைக் கிச்சடி / RAVA KICHADI admin2 809
.