உப்புமா வகைகள்

Display #
Title Author Hits
வெங்காய அவல் உப்புமா / ONION BEATEN RICE UPMA admin3 150
ராகி ரவை உப்புமா / RAGI UPMA / RAVA UPMA / FINGER MILLET UPMA admin3 159
சேமியா காய்கறி உப்புமா / VERMICELLI VEGETABLE UPMA admin3 182
சேமியா உப்புமா / VERMICELLI UPMA admin3 284
சோள உப்புமா / SORGHUM UPMA admin3 348
அவல் உப்புமா / BEATEN RICE UPMA / FLATTENED RICE UPMA admin3 269
இட்லி உப்புமா / IDLI UPMA admin3 265
தக்காளி உப்புமா / TOMATO UPMA admin3 292
பிரட் உப்புமா / BREAD UPMA admin3 432
ஓட்ஸ் முட்டை உப்புமா / OATS EGG UPMA admin3 256
ராகி சேமியா உப்புமா / FINGER MILLET VERMICELLI UPMA admin3 977
மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள் & ஓட்ஸ் உப்புமா / MIXED VEGETABLE OATS UPMA admin3 592
ரவா உப்புமா / RAVA UPMA admin3 919
ஓட்ஸ் வெஜிடபிள் உப்புமா / OATS VEGETABLE UPMA admin3 707
மரவள்ளிக் கிழங்கு உப்புமா / CASSAVA TUBER UPMA admin2 788
ரவா வித் கோதுமை உப்புமா / RAVA WITH WHEAT UPMA admin2 738
ரவைக் கிச்சடி / RAVA KICHADI admin2 871
.