உப்புமா வகைகள்

Display #
Title Author Hits
வெங்காய அவல் உப்புமா / ONION BEATEN RICE UPMA admin3 133
ராகி ரவை உப்புமா / RAGI UPMA / RAVA UPMA / FINGER MILLET UPMA admin3 126
சேமியா காய்கறி உப்புமா / VERMICELLI VEGETABLE UPMA admin3 136
சேமியா உப்புமா / VERMICELLI UPMA admin3 239
சோள உப்புமா / SORGHUM UPMA admin3 304
அவல் உப்புமா / BEATEN RICE UPMA / FLATTENED RICE UPMA admin3 242
இட்லி உப்புமா / IDLI UPMA admin3 240
தக்காளி உப்புமா / TOMATO UPMA admin3 267
பிரட் உப்புமா / BREAD UPMA admin3 385
ஓட்ஸ் முட்டை உப்புமா / OATS EGG UPMA admin3 231
ராகி சேமியா உப்புமா / FINGER MILLET VERMICELLI UPMA admin3 913
மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள் & ஓட்ஸ் உப்புமா / MIXED VEGETABLE OATS UPMA admin3 571
ரவா உப்புமா / RAVA UPMA admin3 818
ஓட்ஸ் வெஜிடபிள் உப்புமா / OATS VEGETABLE UPMA admin3 668
மரவள்ளிக் கிழங்கு உப்புமா / CASSAVA TUBER UPMA admin2 762
ரவா வித் கோதுமை உப்புமா / RAVA WITH WHEAT UPMA admin2 704
ரவைக் கிச்சடி / RAVA KICHADI admin2 834
.