உப்புமா வகைகள்

Display #
Title Author Hits
வெங்காய அவல் உப்புமா / ONION BEATEN RICE UPMA admin3 88
ராகி ரவை உப்புமா / RAGI UPMA / RAVA UPMA / FINGER MILLET UPMA admin3 82
சேமியா காய்கறி உப்புமா / VERMICELLI VEGETABLE UPMA admin3 92
சேமியா உப்புமா / VERMICELLI UPMA admin3 185
சோள உப்புமா / SORGHUM UPMA admin3 216
அவல் உப்புமா / BEATEN RICE UPMA / FLATTENED RICE UPMA admin3 175
இட்லி உப்புமா / IDLI UPMA admin3 192
தக்காளி உப்புமா / TOMATO UPMA admin3 207
பிரட் உப்புமா / BREAD UPMA admin3 339
ஓட்ஸ் முட்டை உப்புமா / OATS EGG UPMA admin3 182
ராகி சேமியா உப்புமா / FINGER MILLET VERMICELLI UPMA admin3 839
மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள் & ஓட்ஸ் உப்புமா / MIXED VEGETABLE OATS UPMA admin3 506
ரவா உப்புமா / RAVA UPMA admin3 732
ஓட்ஸ் வெஜிடபிள் உப்புமா / OATS VEGETABLE UPMA admin3 599
மரவள்ளிக் கிழங்கு உப்புமா / CASSAVA TUBER UPMA admin2 698
ரவா வித் கோதுமை உப்புமா / RAVA WITH WHEAT UPMA admin2 628
ரவைக் கிச்சடி / RAVA KICHADI admin2 753
.