உப்புமா வகைகள்

Display #
Title Author Hits
வெங்காய அவல் உப்புமா / ONION BEATEN RICE UPMA admin3 189
ராகி ரவை உப்புமா / RAGI UPMA / RAVA UPMA / FINGER MILLET UPMA admin3 208
சேமியா காய்கறி உப்புமா / VERMICELLI VEGETABLE UPMA admin3 229
சேமியா உப்புமா / VERMICELLI UPMA admin3 345
சோள உப்புமா / SORGHUM UPMA admin3 391
அவல் உப்புமா / BEATEN RICE UPMA / FLATTENED RICE UPMA admin3 309
இட்லி உப்புமா / IDLI UPMA admin3 291
தக்காளி உப்புமா / TOMATO UPMA admin3 331
பிரட் உப்புமா / BREAD UPMA admin3 493
ஓட்ஸ் முட்டை உப்புமா / OATS EGG UPMA admin3 296
ராகி சேமியா உப்புமா / FINGER MILLET VERMICELLI UPMA admin3 1061
மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள் & ஓட்ஸ் உப்புமா / MIXED VEGETABLE OATS UPMA admin3 627
ரவா உப்புமா / RAVA UPMA admin3 1070
ஓட்ஸ் வெஜிடபிள் உப்புமா / OATS VEGETABLE UPMA admin3 755
மரவள்ளிக் கிழங்கு உப்புமா / CASSAVA TUBER UPMA admin2 830
ரவா வித் கோதுமை உப்புமா / RAVA WITH WHEAT UPMA admin2 773
ரவைக் கிச்சடி / RAVA KICHADI admin2 913
.