உப்புமா வகைகள்

Display #
Title Author Hits
வெங்காய அவல் உப்புமா / ONION BEATEN RICE UPMA admin3 75
ராகி ரவை உப்புமா / RAGI UPMA / RAVA UPMA / FINGER MILLET UPMA admin3 60
சேமியா காய்கறி உப்புமா / VERMICELLI VEGETABLE UPMA admin3 60
சேமியா உப்புமா / VERMICELLI UPMA admin3 141
சோள உப்புமா / SORGHUM UPMA admin3 170
அவல் உப்புமா / BEATEN RICE UPMA / FLATTENED RICE UPMA admin3 150
இட்லி உப்புமா / IDLI UPMA admin3 156
தக்காளி உப்புமா / TOMATO UPMA admin3 179
பிரட் உப்புமா / BREAD UPMA admin3 259
ஓட்ஸ் முட்டை உப்புமா / OATS EGG UPMA admin3 137
ராகி சேமியா உப்புமா / FINGER MILLET VERMICELLI UPMA admin3 769
மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள் & ஓட்ஸ் உப்புமா / MIXED VEGETABLE OATS UPMA admin3 472
ரவா உப்புமா / RAVA UPMA admin3 667
ஓட்ஸ் வெஜிடபிள் உப்புமா / OATS VEGETABLE UPMA admin3 557
மரவள்ளிக் கிழங்கு உப்புமா / CASSAVA TUBER UPMA admin2 651
ரவா வித் கோதுமை உப்புமா / RAVA WITH WHEAT UPMA admin2 596
ரவைக் கிச்சடி / RAVA KICHADI admin2 687
.