உப்புமா வகைகள்

Display #
Title Author Hits
வெங்காய அவல் உப்புமா / ONION BEATEN RICE UPMA admin3 109
ராகி ரவை உப்புமா / RAGI UPMA / RAVA UPMA / FINGER MILLET UPMA admin3 105
சேமியா காய்கறி உப்புமா / VERMICELLI VEGETABLE UPMA admin3 113
சேமியா உப்புமா / VERMICELLI UPMA admin3 214
சோள உப்புமா / SORGHUM UPMA admin3 255
அவல் உப்புமா / BEATEN RICE UPMA / FLATTENED RICE UPMA admin3 201
இட்லி உப்புமா / IDLI UPMA admin3 215
தக்காளி உப்புமா / TOMATO UPMA admin3 234
பிரட் உப்புமா / BREAD UPMA admin3 363
ஓட்ஸ் முட்டை உப்புமா / OATS EGG UPMA admin3 210
ராகி சேமியா உப்புமா / FINGER MILLET VERMICELLI UPMA admin3 865
மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள் & ஓட்ஸ் உப்புமா / MIXED VEGETABLE OATS UPMA admin3 536
ரவா உப்புமா / RAVA UPMA admin3 766
ஓட்ஸ் வெஜிடபிள் உப்புமா / OATS VEGETABLE UPMA admin3 630
மரவள்ளிக் கிழங்கு உப்புமா / CASSAVA TUBER UPMA admin2 719
ரவா வித் கோதுமை உப்புமா / RAVA WITH WHEAT UPMA admin2 666
ரவைக் கிச்சடி / RAVA KICHADI admin2 781
.